Zgłaszając pogrzeb okazujemy skrócony akt zgonu z USC. Jeżeli pogrzeb odbywa się  w naszym Kościele św. Andrzeja Boboli a później jest przejazd na dany cmentarz, to godzinę pogrzebu ustalamy w kancelarii parafialnej. Pogrzeb zgłaszany w godzinach kancelarii – wcześniej należy ustalić godzinę na cmentarzu, którą należy podać w kancelarii.