Po I Komunii Świętej ważnym wydarzeniem w wychowaniu religijnym dziecka jest usystematyzowanie praktyki korzystania z Sakramentu Spowiedzi i Komunii Świętej. Okazją do tego jest praktykowanie nabożeństw Pierwszych  Piątków miesiąca.  Dzieci przez 9 kolejnych pierwszych piątków miesiąca w klasie IV korzystają z Sakramentu Spowiedzi i przyjmują w tym dniu w czasie Mszy św. Komunię Świętą. Pomocą w realizacji tej praktyki są książeczki, które dzieci otrzymują na początku klasy czwartej. 

DUCHOWY WYMIAR NABOŻEŃSTW PIERWSZYCH PIĄTKÓW MIESIĄCA

Piątek w tradycji Kościoła ma bardzo wielką symbolikę. Przede wszystkim śmierć Pana Jezusa na krzyżu. To wtedy Jego Serce zostało przebite włócznią. Jest to również związane z objawieniami Pana Jezusa złożonymi św. Małgorzacie Marii Alacoque. 

Za jej pośrednictwem Jezus przekazał czcicielom swego Serca 12 obietnic:

1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.

4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.

5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.

6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.

7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.

9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.

10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.

11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.

12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów, i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.


Ta Wielka obietnica mówi o tym, jak bardzo Jezus troszczy się o ciebie. To niezwykłe! Jezus pozwala dostąpić nam największej łaski - śmierć w stanie łaski uświęcającej. 

Warunek jest jeden - przez dziewięć kolejnych piątków miesiąca jednamy się z Bogiem w Sakramencie Spowiedzi i przystępujemy do Komunii św. 

źródło: niedziela.pl