SAKRAMENTY

 

WSPÓLNOTY


  Prezbiterzy w parafii:

Proboszcz:
ks. dr Stanisław Łabuda

Wikariusz:
ks. Tomasz Kryczko

HISTORIA PARAFII

FOTO ARCHIWUMAdres obecnej strony
znajduje się poniżej.


www.bobolasosnowiec.pl